Jednání pracovní skupiny města pro cyklodopravu – 11. 6. 2015

Příprava města Olomouce na plánovací období 2014-2020 v oblasti cyklodopravy – projednání a doporučení pořadí projektů Lávka a cyklostezka Holický les – Šlechtitelů jsou součástí plánu.

Uzavřena smlouva na zpracování dokumentace pro stavební povolení – 22. 5. 2015

Zzpracovatel DS GEO projekt Ing. Petr Doležel.

Zastupitelstvo města Olomouce schvaluje finanční prostředky na zpracování dokumentace pro stavební povolení – 20. 3. 2015

Komise městské části Holice apeluje na členy rady města na zpracování projektové dokumentace na lávku pro pěší a cyklisty – 4. 2. 2015

Z Holice není žádná bezpečná cesta pro cyklisty. Lávka a následná cyklostezka propojí Holici s Novými Sady a centrem města.

Rada města Olomouce schválila zpracování projektových dokumentací pro rok 2015 – 27. 1. 2015

Součástí schváleného seznamu byla i akce Holický les – lávka pro pěší a cyklisty nad tratí ČSD.