Holický les by mohlo doplnit nové hřiště,

radnice chce také obnovit starou třešňovou alej

Holický les v době covidové

Holické noviny 1/2021, str. 4,5