Slavnostní otevření lávky a cyklostezky – 27. 9. 2018

Při slavnostním otevření lávky a cyklostezky byl vysazen Strom svobody

Slavnostní zahájení výstavby lávky a cyklostezky – 13. 3. 2018

Slavnostní zahájení stavby lávky a cyklostezky doprovodila v části Holického lesa i výsadba nového stromu. Lípa velkolistá byla vysazena za účasti zástupců Výboru dobré vůle u příležitosti 85. výročí narození Olgy Havlové.