Opětovné vyjádření podpory založení krajinného prvku Holický les jednotlivými Komisemi městských částí – červenec 2012

Městské části Holice, Nové Sady a Nový Svět reagují na neschválení dotace písemnou podporou prostřednictvím jednotlivých komisí městských částí.

Dotace na realizaci neschválena – květen 2012

Ministerstvo životního prostředí neschválilo žádost o dotaci, projekt Založení krajinného prvku Holický les byl zařazen do zásobníku projektů. Město reaguje žádostí o bodové přehodnocení.

Přístup do Holického lesa – jednání ze dne 24. 5. 2012

Zástupci OS se účastnili jednání týkajícího se zpracování podrobné dokumentace řešící přístup do Holického lesa – komunikace a lávka z Holice (zpracovatel DS GEO projekt).

Rada města ukládá provést výběrové řízení na realizaci výsadby zeleně – 28. 2. 2012

Na svém zasedání Rada města Olomouce souhlasí s přípravou a podáním žádostí o dotaci na cyklostezku do plánované výzvy Regionálního operačního programu střední Morava v roce 2012 a ukládá provést výběrové řízení na Založení krajinného prvku Holický les – na části území mezi ulicí Šlechtitelů a železnicí směr Přerov.

Jednání 2. pracovní skupiny – 6. 2. 2012

V průběhu jednání pracovní skupiny byly prezentovány různé názory na realizaci Holického lesa a jeho etapizaci. V závěru bylo konstatováno, že by měla být zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí na stavební objekty – lávka, cestní síť, cyklostezka, pěší spojení ze Šlechtitelů a z Keplerovy ulice.