Oslava 10. výročí Holického lesa

Oslava 10. výročí založení Holického lesa byla velkolepá a byla součástí tradiční Drakiády.  Přilákala téměř 500 lidí a přijel nás navštívit i ministr životního prostředí Petr Hladík.
V 16 hodin proběhlo Slavnostní setkání u Stromu Olgy Havlové za přítomnosti ředitelky Výboru dobré vůle Moniky Granji, která měla úvodní slovo. Píseň pro Olgu zazpívala Johanka Valová a na klávesy ji doprovodila Jana Šumníková.
Následovalo vystoupení hostů: prvního náměstka primátora Otakara Štěpána Bačáka, prvního náměstka hejtmana Ivo Slavotínka a vrchního ředitele sekce ochrany přírody a krajiny z ministerstva životního prostředí Michala Servuse.
Na závěr těchto vystoupení zazněla nad Holickým lesem píseň Stromy. Bylo to krásné a dojemné. Následovalo nakrojení dortu a drakiáda pokračovala tradičním způsobem.
Paní učitelky z místní mateřské školy pro malé děti připravily výtvarný program a zároveň mohli všichni ochutnat moučníky ze sezónního ovoce, které s dětmi připravily. Pro větší děti organizovali program skauti a oblíbenou disciplínou bylo střílení z luku nebo malování na obličej. A hlavně děti i dospělí si nad loukami pouštěli draky. Byl to opravdu slavnostní den.
Máme velkou radost, že se naše vize postupně naplňuje a největší odměnou jsou spokojené děti, které si mají kde hrát.

Historie Holického lesa v kostce:

V roce 2006 vznikla první studie Holického lesa zpracována odborníky na ochranu přírody a krajiny (zpracovatel Ekologická projekce s.r.o.)

V roce 2008 – petice obyvatel za vybudování rekreačního lesa na jihu města

V roce 2009 – založeno občanské Sdružení pro Holický les (nyní Spolek pro HL)

V roce 2010 – RMO pořídilo vlastní odbornou studii prověřující realizaci rekreačního lesa (zpracovatel firma Ageris).

V roce 2011 – podána žádost o dotaci z OPŽP na Projekt Založení krajinného prvku  „Holický les“.

V roce 2012 – dotace na realizaci neschválena.

V roce 2013 – v lednu opět podána žádost o dotaci a ministerstvo životního prostředí schválilo žádost o dotaci na projekt „Založení krajinného prvku Holický les“.

V roce 2013 v listopadu: založen krajinný prvek Holický les: na ploše 33 ha byl vysazeno 72 000 listnatých stromečků. Celková cena 2,9 mil. .

V roce 2014 byl do Holického lesa umístěn restaurovaný kříž z roku 1877.

V roce 2015 – byla uzavřena smlouva na zpracování dokumentace pro stavební povolení pro lávku a cyklostezku (zpracovatel DS GEO projekt).

V roce  2016 – výsadba tří lip u kříže.

V roce 2017 – získání dotace na výstavbu lávky a cyklostezky z integrovaného regionálního operačního programu  pro období 2014-2020 ve výši 39 mil. Kč.

 V roce 2018 – 13. 3. slavnostní zahájení výstavby lávky a cyklostezky a výsadba Stromu Olgy Havlové za účasti zástupců Výboru dobré vůle.

V roce 2018 – 29. 9.  slavnostní otevření lávky a cyklostezky o délce 1626 metrů a výsadba Stromu svobody.

V roce 2019 – zpracování projektové dokumentace pro akci Holice, smíšená stezky II. etapa ( zpracovatel DS GEO projekt).

V roce 2020 – umístění informační tabule.

V roce 2021 – do prostoru Holického lesa bylo umístěno sedm laviček a dvě cykloodpočívadla.

V roce 2022 – realizace nové cyklostezky o délce 526 metrů z Holického lesa k rybníkům, podél silnice č. 570.

V roce 2023 – realizace nového dětského hřiště Stromověže.