Rada města Olomouce souhlasí s restaurováním a umístěním kamenného kříže – 17. 3. 2014

Umístění kamenného kříže – 27. 6. 2014

Žehnání kříže a pěší pouť do katedrály – 28. 9. 2014