Snaha o získání podpory Krajského úřadu Olomouckého kraje – 1. 12. 2008

Návštěvou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavla Horáka je záměr Holického lesa představen krajskému úřadu a je požadováno začlenění tohoto záměru do území studie RC 5 pořizované Olomouckým krajem.

Plošná podpora zřízení Holického lesa – listopad 2008

K petici za zřízení Holického lesa se přidávají místní organizace a instituce: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, klub Orientačního běhu, Mateřské centrum Heřmánek, Okresní rada Junáka – Svazu skautů a skautek, klub Olomouckých kolařů a další, které se písemnou formou připojují k petičnímu úsilí. V tomto období byla také podána připomínka v rámci projednávání návrhu zadání územního plánu města Olomouce a Radou města Olomouce byla zřízena v průběhu října pracovní skupinu s úkolem vyvíjet další aktivity směřující k vybudování lesa.

Výstava výtvarných prací dětí ze ZŠ – říjen/listopad 2008

Myšlenka holického lesa byla podpořena i dětmi ze základní a mateřské školy v Holici, které svými díly v rámci výtvarné výstavy ztvárnili možné budoucí podoby lesa.

Petice za Holický les – červenec/srpen 2008

Postupně stupňující se podpora vyvrcholila v podobě sepsání petice, kterou podepsalo přes více než 900 obyvatel městských částí Holice, Nové Sady a Nový Svět. Petice žádá představitele města o vybudování příměstského rekreačního lesa na jihu města – tzv. Holického lesa.