Holický les ve volebních programech jednotlivých stran – podzim 2010

Nutnost realizace Holického lesa je obsažena ve volebním programu ODS, ČSSD, Strana zelených, KDU-ČSL, TOP 09, KSČM.

Žádost o dotaci na realizaci HL v rámci Operačního programu životního prostředí – 18.5.2010 Rada města schválila podat žádost o dotaci v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí, zpracovat realizační projektovou dokumentaci, vypovědět nájemní smlouvu současnému nájemci a zajistit biologické posouzení mrtvého ramene.

Zahájení putovní výstavy v rámci EDO – 1. 5. 2010

Občanské sdružení ve spolupráci se Sluňákovem (středisko ekologické výchovy) v rámci pořádaných Ekologických dnů města Olomouce na náměstí zahájilo putovní fotogtafickou výstavu informující o významu příměstských rekreačních lesů. Dále je výstava směřována do olomouckých škol a dalších významných institucí města.

Rada města schválila zpracovanou územní studii – duben 2010

Pořizovaná studie byla dne 20.4.2010 Radou města Olomouce schválena. Současně město ve spolupráci se Správou lesů města Olomouce a.s. začalo připravovat návrh financování z dotačních titulů.

Grant na propagaci významu příměstských lesů občanskému sdružení neposkytnut – březen 2010

Požadovanou dotaci OS neobdrželo s odůvodněním, že zpracovaná studie Holického lesa dosud nebyla Radou města Olomouce schválena a proto je propagace a schválení příspěvku na realizaci předčasné.

Setkání OS s předsedou pracovní skupiny RMO pro HL – 19. 3. 2010

Zástupci OS navštívili náměstka p. Ščudlíka (předsedu pracovní skupiny Holický les) s dotazem, zda je studie již dopracována a kdy bude moci být představena veřejnosti – odpovězeno, že v průběhu dubna bude studie prezentována Radě města Olomouce a po jejím shlédnutí bude OS informováno.

Žádost OS o grant k podpoře HL – únor 2010

OS podalo na Magistrátu města Olomouce žádost o grant na výstavu propagující význam příměstských rekreačních lesů v okolí městských aglomerací.

Zpracování územní studie Holický les – únor 2010

Zpracovatel územní studie (firma Ageris) předala zadavateli (městu) dokončenou územní studii Holického lesa ve dvou variantách ( s vodními plochami a bez vodních ploch).

Holický les v územním plánu města Olomouce – leden 2010

Navrhovanou změnu územního plánu, kterou měli možnost občané shlédnout a připomínkovat v říjnu 2009, následně Zastupitelstvo města Olomouce schválilo a v územním plánu je od počátku roku 2010 zaznačena funkční plocha odpovídající požadovanému využití.