Autem – parkování

z Nových Sadů z ulice Dolní Novosadské, když přejedete most přes Moravu a pokračujete po silnici č. 570 až k ulici Šlechtitelů,
na kterou odbočíte a po cca 550 m je na pravé straně polní cesta, na které se dá parkovat.

z Holice z ulice Keplerova, přes nadjezd, opět po silnici č. 570 až k ulici Šlechtitelů, parkování viz předchozí bod

 

Autobusem

č. 12 nebo č. 19, vystoupíte na zastávce Holice:

č. 12 nebo č. 19, vystoupíte na zastávce autobusu Keplerova:

č. 13 nebo č. 22, vystoupíte na zastávce autobusu Šlechtitelů: