Spuštění nového webu – 26. 10. 2017

Zprovoznili jsme nový web postavený na redakčním systému WordPress, který nahradil stávající web (systém Joomla!). Máme nový vzhled, předchozí zde na obrázcích:

Žádost o dotaci – 11. 5. 2017

Město podalo žádost o dotaci na lávku a cyklostezku do ITI.

Stavební povolení – 30. 1. 2017 

Vydáno stavební povolení na projekt „Holice- Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů – cyklostezka“, stavební povolení nabylo právní moci 17.2. 2017.