Rada města ustanovuje 2. pracovní skupinu pro řešení vybavení lesa – 13. 12. 2011

Rada města se podrobněji zabývala cestní sítí, mobiliářem a rekreačními prvky, které by měly být v prostoru Holického lesa umístěny. Rada města za tímto účelem ustanovila 2. pracovní skupinu, do které vyjma zástupců samosprávy byl nominován i zástupce občanského sdružení.

Udělení ceny Křesadla – 12.12. 2011

Dobrovolnická sekce Unie nestátních neziskových organizací ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje uděluje cenu Křesadlo předsedkyni OS p. Ivaně Kalodové v oblasti životního prostředí : Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

Podána žádost o dotaci na realizaci – 15. 7. 2011

Statutární město Olomouc podalo žádost o dotaci z OPŽP na Projekt Založení krajinného prvku „Holický les“.

Programové prohlášení Rady města Olomouce – 3. 5. 2011

Ve schváleném programovém prohlášení Rada města Olomouce deklaruje: „Spolu se soukromým partnerem vybudujeme sportovně rekreační areál Holický les včetně plánovaných vodních ploch“.

Vernisáž finální části putovní výstavy „Příměstské rekreační lesy“ – 14. 4. 2011

Pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavla Horáka byla prezentována v předsálí kongresového sálu Krajského úřadu Olomouckého kraje putovní fotografická výstava. Termín ukončení – 30.5.2010.

Mezinárodní rok lesa – 2.2. 2011

OSN byl vyhlášen tento rok jako mezinárodní rok lesa s ústředním motivem „Lesy pro lidi“ , občanské sdružení pokračuje propagací příměstských rekreačních lesů mimo jiné formou putovní fotografické výstavy o příměstských lesích a jejich působení na člověka a o lesích v okolí Olomouce.

 Novoroční procházka budoucím Holickým lesem – 1. 1. 2011

Občanské sdružení iniciuje 1. ročník tzv. „Novoroční procházky Holickým lesem“ – putování územím budoucího holického lesa, seznamování účastníků s výstupy zpracované studie.