Svět je zase krásnější

Hlavním jarním úklidovým dnem byla v rámci akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko sobota 6. 4. 2019. Na území České republiky bylo zaregistrováno 3 412 úklidů, v Olomouci bylo přihlášeno 32 úklidů. Velice rádi jsme se i letos zapojili. Úklid Holického lesa a okolí je tradiční akce Spolku pro Holický les, který organizujeme společně s rybáři a myslivci. Letos přišel mezi nás i primátor Miroslav Žbánek.   

Pravidelně uklízíme příkopy podél silnice č. 570 od ulice Keplerovy až po Dolní Novosadskou a také podél ulice Šlechtitelů v celkové délce asi 5,5 km. Pokračujeme úklidem prostoru kolem rybníků a třešňové aleje. Letos jsme však úklid ještě rozšířili od ulice Na Zábraní až  k železnici a za tratí kolem zahrádek. Celková rozloha uklízené plochy je cca 55 ha.

Mám radost, že i přes nepřízeň počasí se sešlo 37 dobrovolníků a byly odvezeny 3 kontejnery odpadu, přesně 3,3 tuny odpadu. Všem patří velký dík, že Holický les o okolí je opět čistší a krásnější.

Fotky, video i krátkou reportáž televize ZZIP a TV Morava můžete shlédnout zde.

Ivana Kalodová