Novoroční procházka Holickým lesem 2019

Na Nový rok se uskutečnila tradiční Novoroční procházka v Holickém lese. Byla devátá v pořadí, přesto měla i premiéru. Poprvé s námi šel primátor města Olomouce Miroslav Žbánek a poprvé jsme použili novou lávku a cyklostezku. Sešli jsme se před Holickým dvorem. Celý den pršelo, přesto dorazilo 120 lidí. Na začátku každý obdržel od organizátorů novoroční přání a lístek do tomboly.

 Po přivítání jsme se vydali po Keplerově ulici na lávku nad tratí. Zde zazněly informace o průběhu stavby stezky a lávky v roce 2018. Potom jsme pokračovali vlnící se cyklostezkou přes Holický les ke kříži, odtud polní cestou k rybníkům a zpět na cyklostezku k odpočívadlu a do Holice. U kříže jsme vyslechli novoroční zamyšlení a požehnání do nového roku. V prostoru bývalé skládky nás pan primátor seznámil s aktuální situací přípravy IV. etapy protipovodňových opatřeních. U cykloodpočívadla jsme byli upozorněni na Strom Olgy Havlové a Strom svobody. Kolem cyklostezky a za křížem byly na podzim vysazeny další vzrostlé stromy v rámci náhradní výsadby.

 Věříme tomu, že časem přibudou do Holického lesa další prvky (např. in-line okruh nebo hřiště), a tak se naplní vize sportovně-rekreačního využití pro obyvatele v jižní části města. Zakončení procházky proběhlo v  prostorách Holického dvoru, kde bylo přichystáno drobné občerstvení a tombola. Celé odpoledne se velmi vydařilo a těšíme se na další ročník procházky. Zde můžete shlédnout fotky a video.

 

Ivana Kalodová