Pokládání lávky nad železniční tratí v noci z 23. 6. na 24. 6.