Holice – Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů, cyklostezka

Stručný popis akce:

Předmětem stavby je vybudování cyklostezky celkové délky 1,626 km a šířky 3m, která propojí městské části Holice a Nový Svět. Přes železniční trať bude pro cyklostezku vedle silnice II/570 na ul. Keplerova vybudovaná samostatná ocelobetonová lávka a s ní související opěrné zdi.

Termín zahájení: 3/2018

Termín ukončení: 8/2018

Realizační náklady: 43 312 tis. Kč s DPH

Zhotovitel stavby: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Praha 10 Strašnice, Odštěpný závod – Morava, Skály 870, Tlumačov

Uzavírka silnice: úplná uzavírka ulice Keplerova bude od 30. 4. do 31. 7. 2018